Smeed- & Gietwerk

Wij smeden en gieten

Smeden is één van de oudste metaalbewerkingsmethoden, en tevens een van onze specialiteiten. Hiermee maken onze leveranciers van een grofkorrelige textuur een fijnkorrelige textuur. Zo wordt de constructie sterker, zonder verlies van de breuktaaiheid en vervormbaarheid. Daarnaast stijgt de dichtheid van de smeedstukken waardoor de bedrijfsveiligheid verbetert.

Onze leveranciers zijn ook thuis in een breed scala aan giet technieken. Gieten is een vormgevingstechniek die wij gebruiken om op repetitieve wijze complexe vormen te maken. Wij zijn in te zetten voor zandgieten, spuitgieten, verloren was gieten en coquillegieten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt