Ten Hove Advice & Support B.V. (Ten Hove Advice & Support) vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Ten Hove Advice & Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ten Hove Advice & Support verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Ten Hove Advice & Support.

Hoe krijgt Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens?

Ten Hove Advice & Support verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • U gebruik maakt van de diensten van Ten Hove Advice & Support;
 • U een overeenkomst heeft met Ten Hove Advice & Support;
 • U de website van Ten Hove Advice & Support bezoekt;
 • U contact opneemt met Ten Hove Advice & Support;
 • U het contact – of offerte formulier op de website invult;

Welke persoonsgegevens verwerkt Ten Hove Advice & Support?

Ten Hove Advice & Support verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Ten Hove Advice & Support verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ten Hove Advice & Support verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • Betalingsinformatie, zoals uw IBAN-rekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan Ten Hove Advice & Support;
 • Wanneer u de website van Ten Hove Advice & Support bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Ten Hove Advice & Support worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van Ten Hove Advice & Support;
  • Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.

Ten Hove Advice & Support heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Ten Hove Advice & Support kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Ten Hove Advice & Support zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tenhove.net dan verwijdert Ten Hove Advice & Support deze informatie.

Ten Hove Advice & Support verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Ten Hove Advice & Support de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ten Hove Advice & Support verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Ten Hove Advice & Support de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
 • U contact met Ten Hove Advice & Support opneemt via het contact – of offerte formulier op de website;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • Informeren over wijzigingen in haar diensten/producten;
 • Voor het aanmaken van een persoonlijk account;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijk account;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Afhandelen van betalingen;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Ten Hove Advice & Support neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ten Hove Advice & Support) tussen zit.

Hoe lang bewaart Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens?

Ten Hove Advice & Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Ten Hove Advice & Support hanteert een termijn van 5 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ten Hove Advice & Support zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Deelt Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens met derden?

Ten Hove Advice & Support deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Ten Hove Advice & Support, sluit Ten Hove Advice & Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ten Hove Advice & Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doet zij alleen nadat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Ten Hove Advice & Support verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ten Hove Advice & Support gebruikt

Ten Hove Advice & Support gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Ten Hove Advice & Support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Ten Hove Advice & Support heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten

Ten Hove Advice & Support maakt gebruik van Analystics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die haar helpen om haar website te verbeteren en te optimaliseren. Google Analystics een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Ten Hove Advice & Support wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Ten Hove Advice & Support bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website van Ten Hove Advice & Support gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ten Hove Advice & Support heeft hier geen invloed op. Ten Hove Advice & Support heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die Ten Hove Advice & Support verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ten Hove Advice & Support;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@tenhove.net

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ten Hove Advice & Support u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ten Hove Advice & Support reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Ten Hove Advice & Support dat graag. U kun daarover contact opnemen met Ten Hove Advice & Support. Ten Hove Advice & Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Ten Hove Advice & Support uw persoonsgegevens?

Ten Hove Advice & Support neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Ten Hove Advice & Support worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Ten Hove Advice & Support om in te loggen in het digitale systeem;
  • Afgesloten kasten;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ten Hove Advice & Support.

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Ten Hove Advice & Support een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Wijzigingen privacy policy

Ten Hove Advice & Support heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens Ten Hove Advice & Support

Adres:                                  Europaweg 3

8181 BG Heerde

Telefoonnummer:           0578 623474

E-mailadres:                     info@tenhove.net

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt